Ciekawostki historyczne cz4

world-war-ii

Wiosna 1940 r.

Wiosną 1940 r. Niemcy rozpoczęły działania mające na celu opanowa­nie i podporządkowanie sobie zachodniej i północnej Europy. Pierwsze operacje zostały skierowane przeciwko Danii i Norwegii. Szczególne znaczenie miało dla Niemiec opanowanie Norwegii. Da­wało im bowiem możliwość uzyskania baz morskich i lotniczych, mają­cych poważne znaczenie strategiczne w działaniach     przeciwko Anglii. Drugim powodem tej agresji była chęć zapewnienia sobie kontroli nad przewozem cennej szwedzkiej rudy żelaznej i pozbawienie Anglii cichego, lecz wartościowego sprzymierzeńca, jakim była dla niej Norwegia. Atak na Norwegię był operacją bardzo ryzykowną ze względu na siłę floty bry­tyjskiej, a sukces uwarunkowany taką szybkością działania, która by uniemożliwiła skuteczną interwencję Anglików. Norwegię i Danię Niemcy zaatakowali równocześnie — 9 kwietnia 1940 r. Zajęcie Danii nastąpiło błyskawicznie, niemal bez oporu, prawie bez ofiar z obu stron. Stało się to w wyniku zaskoczenia, jakie zastosowali Niemcy, wysadzając skrycie w Kopenhadze w nocy z 8 na 9 kwietnia sil­ny desant morski i lotniczy.

Czytaj dalej „Ciekawostki historyczne cz4”

Ciekawostki historyczne cz3

Bitwa o Anglię

Pokonanie Francji nie rozstrzygało jeszcze sprawy hegemonii Niemiec w Europie, a tym bardziej nie dawało im jeszcze zwycięstwa. Na placu boju pozostawała (niezależnie od ZSRR i USA nie biorących jeszcze udziału w wojnie) Wielka Brytania. Hitler początkowo usiłował skłonić ją do zawarcia pokoju, lecz gdy 23 lipca 1940 r. rząd brytyjski odrzucił jego propozycję, postanowił wszelkimi środkami złamać opór Anglii. Początkowo opanowanie Wysp Brytyjskich nie wydawało się Hitlerowi trudnym zadaniem. Cała obrona lądowa Anglii składała się wówczas z 9 dywizji oraz milicji terytorialnej o bardzo niewielkiej wartości bojo­wej. Dla opanowania Anglii dowództwo Wehrmachtu przewidywało lądo­wanie 30—40 dywizji, do przewozu których miano użyć wszelkich możli­wych środków. W związku z tym w portach północnej Francji we wrześ­niu 1940 r. zgrupowano 166 parowców, 1490 barek rzecznych oraz 423 ho­lowniki. Kanał La Manche, mający 37 km w najwęższym miejscu, który potra­fiło przepłynąć wielu sportowców, stanowił jednak bardzo poważną prze­szkodę dla inwazji wojskowej. Wielka Brytania posiadała bowiem silną flotę, a niemiecka marynarka wojenna po stratach poniesionych w Nor­wegii była zbyt słaba, aby osłonić desant.

Czytaj dalej „Ciekawostki historyczne cz3”

Ciekawostki historyczne cz2

Kilka słów o bitwie o Anglię

W drugim etapie bitwy o Anglię — od 19 sierpnia do 5 września — lot­nictwo niemieckie dokonało masowych nalotów na położone w głębi kraju lotniska myśliwców. Od 6 września 1940 r. Niemcy rozpoczęli systematyczne naloty na angielskie miasta, szczególnie na Londyn. Trwały one do 31 paździer­nika 1940 r. Kulminacyjnym punktem bitwy o Anglię był dzień 15 września 1940 r. Londyn zaatakowało wówczas 500 maszyn niemieckich, z których 185 nie wróciło do swych baz. Ogółem w bitwie o Anglię w okresie od 8 sierpnia do 31 października Niemcy stracili w czasie dziennych nalotów 1733 samoloty. Do tak dużych strat niemieckich w poważnym stopniu przyczynili się polscy lotnicy, którzy strącili łącznie 203 samoloty nieprzyjacielskie. Wielkie straty zmusiły Niemców do zaprzestania masowych nalotów na Anglię, zwłaszcza dziennych nalotów. Od listopada 1940 r. Niemcy przeprowadzali niemal wyłącznie nocne naloty, które początkowo przy­nosiły niewielkie straty, bo ok. 0,5 proc. działających samolotów, później jednak straty stawały się coraz większe i dochodziły do 5 proc. Nocne naloty były na ogół mało skuteczne.

Czytaj dalej „Ciekawostki historyczne cz2”