Ciekawostki historyczne cz4

world-war-ii

Wiosna 1940 r.

Wiosną 1940 r. Niemcy rozpoczęły działania mające na celu opanowa­nie i podporządkowanie sobie zachodniej i północnej Europy. Pierwsze operacje zostały skierowane przeciwko Danii i Norwegii. Szczególne znaczenie miało dla Niemiec opanowanie Norwegii. Da­wało im bowiem możliwość uzyskania baz morskich i lotniczych, mają­cych poważne znaczenie strategiczne w działaniach     przeciwko Anglii. Drugim powodem tej agresji była chęć zapewnienia sobie kontroli nad przewozem cennej szwedzkiej rudy żelaznej i pozbawienie Anglii cichego, lecz wartościowego sprzymierzeńca, jakim była dla niej Norwegia. Atak na Norwegię był operacją bardzo ryzykowną ze względu na siłę floty bry­tyjskiej, a sukces uwarunkowany taką szybkością działania, która by uniemożliwiła skuteczną interwencję Anglików. Norwegię i Danię Niemcy zaatakowali równocześnie — 9 kwietnia 1940 r. Zajęcie Danii nastąpiło błyskawicznie, niemal bez oporu, prawie bez ofiar z obu stron. Stało się to w wyniku zaskoczenia, jakie zastosowali Niemcy, wysadzając skrycie w Kopenhadze w nocy z 8 na 9 kwietnia sil­ny desant morski i lotniczy.

Czytaj dalej „Ciekawostki historyczne cz4”