Ciekawostki historyczne cz3

Bitwa o Anglię

Pokonanie Francji nie rozstrzygało jeszcze sprawy hegemonii Niemiec w Europie, a tym bardziej nie dawało im jeszcze zwycięstwa. Na placu boju pozostawała (niezależnie od ZSRR i USA nie biorących jeszcze udziału w wojnie) Wielka Brytania. Hitler początkowo usiłował skłonić ją do zawarcia pokoju, lecz gdy 23 lipca 1940 r. rząd brytyjski odrzucił jego propozycję, postanowił wszelkimi środkami złamać opór Anglii. Początkowo opanowanie Wysp Brytyjskich nie wydawało się Hitlerowi trudnym zadaniem. Cała obrona lądowa Anglii składała się wówczas z 9 dywizji oraz milicji terytorialnej o bardzo niewielkiej wartości bojo­wej. Dla opanowania Anglii dowództwo Wehrmachtu przewidywało lądo­wanie 30—40 dywizji, do przewozu których miano użyć wszelkich możli­wych środków. W związku z tym w portach północnej Francji we wrześ­niu 1940 r. zgrupowano 166 parowców, 1490 barek rzecznych oraz 423 ho­lowniki. Kanał La Manche, mający 37 km w najwęższym miejscu, który potra­fiło przepłynąć wielu sportowców, stanowił jednak bardzo poważną prze­szkodę dla inwazji wojskowej. Wielka Brytania posiadała bowiem silną flotę, a niemiecka marynarka wojenna po stratach poniesionych w Nor­wegii była zbyt słaba, aby osłonić desant.

Czytaj dalej „Ciekawostki historyczne cz3”